MIKROFONDEN

Vår organisation ”Konsortiet Mikrofonden Sverige” är uppbyggd med Mikrofonden Sverige som ett nationellt nav med regionala självständiga Mikrofonder i form av ekonomiska föreningar. Mikrofonden Sverige är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen. Genom ett samarbetsavtal med de regionala Mikrofonderna erbjuds garantier och investeringar till medlemmar i de regionala Mikrofonderna. Det är Mikrofonden Sverige som ställer ut garantierna där antingen den regionala Mikrofonden eller Mikrofonden Sverige pantsätter motsvarande belopp som säkerhet mot långivande bank. De regionala Mikrofonderna erbjuder också ägarkapital i form av förlags- och medlemsinsatser i ekonomiska föreningar eller aktieandelar i medlemsägda aktiebolag och (svb)-bolag (så kallade Bygdebolag). När ett företag, förening, kooperativ, verksamhet eller projekt önskar en garanti eller ägarkapital görs ansökan hos den regionala Mikrofonden.

Mikrofonden har kunskap, kompetens och erfarenhet där andra finansiärer inte förmår eller förstår.

Mikrofonderna erbjuder garantier och kapitalinvesteringar  till företag, föreningar, kooperativ, verksamheter och projekt inom social ekonomi och lokal utveckling. 

 Vi kan ge garantier för

  • kontokredit
  • banklån investeringar
  • banklån innan projektbidraget kommer
  • hyra av lokal

Vi kan placera kapital i 

  • förlags- eller medlemsinsatser i ekonomiska föreningar
  • aktieandelar i medlemsägda aktiebolag och (svb)-bolag (så kallade Bygdebolag)
  • Investera
  • Genom att placera kapital i Mikrofonden Sverige eller direkt i de regionala Mikrofonderna kan ni stödja utvecklingen av social ekonomi* och lokal utveckling. Investeringen kan ske i form av medlemsinsats, förlagsinsats, som lån eller som en donation.
  • Mikrofondernas kapital anskaffas och ’ägs’ av respektive Mikrofond själv. Det innebär att det finns kapital både centralt i Mikrofonden Sverige och regionalt/lokalt i de regionala Mikrofonderna. Kapitalet utgörs till största delen av ett idéburet privat kapital. Regionalt har både medlemmar, den etablerade kooperationen och mindre banker investerat i regionala Mikrofonder. Fackförbundet Kommunal har investerat nationellt i Mikrofonden Sverige. Det finns också exempel på investeringar från den offentliga sektorn. I Mikrofonden Väst har två kommuner, Göteborgs stad och Bengtsfors kommun, gått in med kapital för att stödja ’sina’ sociala företag.

Hitta finansiering

Finansiering är en nyckelfråga för alla typer av affärsverksamheter, liksom sociala projekt och liknande initiativ. Vi på Coompanion hjälper organisationer inom den sociala ekonomin att hitta finansiering – både start up:s och befintliga föreningar och kooperativ. Ni kan även få tips om strategier för att hålla nere era kostnader, så kallad ”bootstrapping”. Börja gärna genom att läsa vår kostnadsfria finansieringsguide här på hemsidan. Där finner ni det mesta grundläggande kring finansiering som er organisation kan tänkas behöva.