Varför välja oss?

  • ASF skapar social hållbarhet såväl för individer och företag som för samhällets stort.
  • Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster och produkter.
  • Du får en kontakt till flera ASF i Östergötland.

Samhällsekonomiskt är arbetsintegrerade företag en god affär.

De skapar också mänskliga värden – inte bara för den enskilda medarbetaren – utan för hela samhället.

  • Fler i arbete och egen försörjning
  • Ökade skatteintäkter
  • Minskade kostnader för vård- och omsorg, försörjningsstöd, aktivitetesstöd och sjukpenning.
  • AFS:s affärsidéer bidrar ofta i sig till hållbarhet.